OPINIONES

* SI QUIERES ENVIARME UN COMENTARIO Y NO ESTAS LOGEADO HAZLO A caboseijas@hotmail.com

ARTIGO DE OPINION

 

INQUEDANZAS

  E certo que existe imaxinación, é certo que se pode vivir nun país con imaxinación, é certo que a imaxinación é poder…, pero tamén é certo ter pouca imaginación cando se percorre certas rúas e portas de persoas vinculadas a unha lista electoral contraria promovendo algaradas e algunha que outra pintada despectiva. Isa imaxinación convértese en sectarismo i eso é o que están a amosar aqueles do bando nacionalista que endexamáis souperon entender o que era a imaginación … quizás para eles isa capacidade de imaginación fixo que vivisen nun país tan retrógrado como a súa simpleza mental. Isto contrasta con aqueles nacionalistas rancios e sabios que, aínda no seu ledo interior, amosan un absoluto respeto polos contrarios pois saben que o día de mañá pode vir nubrado.

E certo que o Partido Popular gañou as eleccións pero a posibilidade de pactos determinará, probablemente, un goberno BNG-PSOE. E agora fago esa pregunta tan simple: ¿Será Socorro Cea unha alcaldesa lexítima? Agora cambiarán as tornas e dirán que sí, que o pobo manifestou que Socorro Cea sexa a nova alcaldesa, ainda a pesares de ter menos votos que Anxeles. Certamente causará unha lixeira sorrisa isa contestación pero será a mensaxe a utilizar nos vindeiros anos pola nova alcaldesa (¿). E poño unha interrogante porque aínda teño as miñas dúbidas.

Non, non pensedes que quero que Anxeles pacte có PSOE … e si chegase a acordos de gobernabilidade en minoría non me parecería fora de lugar … pero xa está pactado e Socorro Cea será a nova alcaldesa: os meus parabéns, ainda que non sea coincidente nos ideiais nin nos feitos … pero a miña dúbida maniféstase no trato que estivo a recibir Manolo da Noela durante estes últimos anos por parte do BNG: Desafíos persoais; desprezos públicos, o último no debate en Dez TV; presións … ¿Será capaz de sentarse a dialogar e planificar o futuro de Melide nunha mesa con aqueles que tanto o mallaron?. Pode que sí, pero Manolo da Noela sabe que a súa viaxe política remata nesta legislatura e por iso tamén querrá ter o seu “minuto de gloria” antes de ter que abandoar a política activa. Un candidato que perde case o 50% dos votos respecto ás anteriores eleccións municipais, mentras o seu partido tem un asentamento a nivel autonómico, ten que estar a preparar as maletas polo seu absoluto   fracaso.
Anxeles, Anxeles …Anxeles … moitos dos que poidan ollar estas verbas sentirán unha vegoña allea polo feito de non haber traballado arreo por alguén que tentou de dar o máximo de sí …. de pelexar por acadar algo que ela consideraba xusto para quén o pedía … e nembargantes recibiu como compensación un languecemento no agradecemento. Hoxe é tarde para lamentacións, hoxe é tarde para ollar atrás e laiarse de non haber traballado algo máis … é tarde para os que actúan como cobardes.

Anxeles, Anxeles …Anxeles … algún, a quen posiblemente levarán estas verbas (dicía un amigo meu xa finado … “esos perritos falderos”), non é capaz de asumir o seu fracaso e ten o empeño de manter impertérrita a súa alta figura con pés de barro que pouco a pouco está a desmoronarse … matar matando … Qué difícil tiveches e o tés para amosar a túa absoluta independencia, a posta en marcha dun novo proxecto, a aposta por un equipo de xente nova com ilusión. ¡Qué    difícil!.

Anxeles, Anxeles …Anxeles …tiven a oportunidade de mirar “cara a cara” a eses novos candidatos tra-lo escrutinio – na sede – e amosaron unha explosión de xuventude que non fai máis que alentar ós demáis para continuar.

Anxeles, Anxeles …Anxeles …foron dous segundos de encontro, de mirada cómplice que dixeron todo o que había que decir.  Gracias.

Alguén, poderá decir algún día como foi o día seguinte de Anxeles tras vencer nas eleccións municipais de Melide …e ise alguén non dubidará en facelo porque foi algo especial e significativo, algo que clarexa a limpeza de corazón e o sentemento     de  amistade.

“Toda vida humana es, además un poco misteriosa, cuando no contradictoria. Las luces y las sombras, los aciertos y los errores, las virtudes y los defectos se enlazan necesariamente en ella. Y no siempre responde la imagen pública a la realidad interior. Nadie puede imaginar la amargura que puede esconderse en el corazón, debajo de una cara sonriente; y las luchas que tiene que librar interiormente una persona pública que ha de procurar dar la sensación de tranquilidad, hasta de serena seguridad, como el capitán de un barco que, aún en lo más fuerte de la tormenta, no puede alarmar a la tripulación o a los pasajeros”.
Vicente Enrique y Tarancón.
 

IDUSDEMARZO 30/05/2007

ARTIGO DE OPINION

“Unha homenaxe aos que non saen na foto” 

¡Ditosa campaña electoral! E pensar que temos tantas cousas en xogo estes días…. E despois…, xa está.Uns corren por aquí, outros por alá, outros que non corren… Pero nunca nos paramos a pensar nas persoas que non saen na foto ¿quen lles dá as grazas a eles?. Eles son os que realmente traballan, os que se parten o peito de noite e de día, os que non traballan por ningún partido. Fano polo cariño que senten ao seu pobo.Son eles os que corren para solucionar os problemas onde xorden. Son os mesmos aos que lles prometen días libres e despois non gozan das vacacións que lles corresponden. Son eses que apagan o lume nos incendios, os que achican auga nas inundacións. En definitiva os que sempre están aí para todo, en horario e fóra de horas. Son eles os que merecen unha homenaxe que nunca se lles chegan a facer.Sodes vós os que corredes dun lado para outro sen levar as papeletas nos petos. Sodes vós os que gañades as eleccións.Que o meu modesto artigo vos sirva de homenaxe.P.D. ¡ Grazas, David e compañía! (Ti se que poderías ser un bo candidato a alcalde). 

Un veciño de Melide

ARTICULO DE OPINION

“Un homenaje a los que no salen en la foto” 

¡Dichosa campaña electoral! Y pensar que tenemos tantas cosas en juego estos días … y después …,  ya está.Unos corren  por aquí, otros por allá, otros que ni siquiera se mueven …   Pero nunca nos paramos a pensar en las personas que no salen en la foto ¿quién les da las gracias a ellos?. Ellos son los que realmente trabajan, los que se parten el pecho de noche y de día, los que no trabajan por ningún partido. Lo hacen por el cariño que sienten a su pueblo.Son ellos los que corren para solucionar los problemas donde surgen. Son los mismos a los que les prometen días libres y después no disfrutan de las vacaciones que les corresponden. Son esos que apagan el fuego en los incendios, los que achican agua en las inundaciones . En definitiva los que siempre están ahí para todo, en horario y fuera de horas. Son ellos los que se merecen un homenaje que nunca se les llega a hacer.Sois vosotros los que corréis  de un lado para otro sin llevar las papeletas en los bolsillos. Sois vosotros los que ganáis las elecciones.Que mi modesto artículo os sirva de homenaje.P.D. ¡Gracias, David y compañía! (Tu si que podrías ser un buen candidato a alcalde).

Un vecino de Melide

 

ARTICULO DE OPINION

“Peche de campaña. Apertura de polémica” 

Noelas, Noelas… Pensei que eras tan, tan… que serías incapaz de dicir algo que se che puidese entender, porque mentres pitamos e non pitamos, mentres que agora estamos aquí e despois non sei onde. Pero o que se está claro que a Autovía virá cando teña que vir, e posiblemente pasará o máis preto de Melide. Aínda que iso se, o farol do cruce non o poden tirar para meter a Autovía.En fin, o que se me quedou moi clarito é o do sobresoldo dos empregados do concello. Segundo os teus números son uns setenta e cinco empregados aos que fixeches referencia, segundo os meus cálculos son 75 familias melidenses máis. Por certo, a unha media de catro votos suman 300, neste caso supón un concelleiro menos para ti. Esperemos que nos traias ti o sobre, como bo carteiro que es.Noelas, Noelas… é evidente que cando mellor falas é cando estás calado.Polo demais, sen comentarios.

Un empregado da Administración (como ti)

 

 

ARTICULO DE OPINION

“Cierre de campaña. Apertura de polémica” 

Noelas, Noelas… Pensé que eras tan, tan…, que serías incapaz de decir algo que se te pudiera entender, porque mientras pitamos y no pitamos, mientras que ahora estamos aquí y después no sé donde. Pero lo que si está claro que
la Autovía vendrá cuando tenga que venir, y posiblemente pasará lo más cerca de Melide. Aunque eso si, la farola del cruce no la pueden tirar para meter la Autovía.En fin, lo que si me quedó muy clarito es lo del sobresueldo de los empleados del ayuntamiento. Según tus  números son unos setenta y cinco empleados a los que has hecho referencia, según mis cálculos son 75 familias melidenses más. Por cierto, a una media de cuatro votos suman 300, en este caso supone un concejal menos para ti. Esperemos que nos traigas tu el sobre, como buen cartero que eres.Noelas, Noelas… es evidente que cuando mejor hablas es cuando estás callado.Por lo demás, sin comentarios. Un empleado de la Administración (como tu)

 

 

ARTIGO DE OPINION 

Isto está que arde 

Hei de confesar que cando fixen este blog nunca pensei que o ía visitar tanta xente. Xa suman unhas cinco mil visitas en menos dun mes e penso, polo pouco que entendo disto, que é un número considerable e a ter en conta. Se ademais, e segundo as estatísticas que miro de cando en vez, non se contabilizan as entradas propias, é dicir, a miñas que son o que máis visito o meu blog, para mi é todo un éxito.  É incrible o que a xente di pasar da política e despois é como o sexo, que nin deus pasa, ou sexa, que a todo o mundo lle gusta e de cando en vez entra en páxinas porcas aínda que non o recoñeza publicamente. Por todo iso, opino que nesta ocasión, máis que nunca a participación vai ser igual que na eleccións francesas, a pena é que non exista unha segunda volta para que quedasen as dúas formacións máis votadas. ¡ Que pena !. Café ou Leite, pero non descafeinado. 

A miña opinión de hoxe é a seguinte: Un partido político presenta un programa que intentará levar a cabo en maior ou menor medida, dentro das posibilidades e das circunstancias varias. Eu vou ofrecerche o MEU PROGRAMA. Pero cando de antemán xa pensas en ALIANZAS ou en pactos postelectorais porque es incapaz de loitar pola maioría absoluta, ou non a consegues sen máis, nese momento xa non vas poder facer NIN SEQUERA O POUCO QUE ÍAS FACER DO TEU PROGRAMA. Non sei se me explico, creo que son o suficientemente claro como para que se me entenda. Se xa un só non o fai ben, imaxínense dous ou tres. Nin que dicir ten. MELLOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO. Cando dous ou tres en Política se unen, sexa da natureza que sexa esta unión, todos eles perden. Perden parte ou todo o que tiñan no seu programa. Vou deixar de dar a tabarra con estas opinións moi particulares, pero como é a miña blog podo facelo cando me vén en gana. 

O erro que cometín é que a xente non pode mandarme comentarios directos ao non estar logeado e é unha verdadeira pena, porque despois de moderalos dese aprobación a todos e entrariamos na dinámica interactiva (o bonita que é ela). Pero, menos mal que existen páxinas que se o permiten, como www. marcus.es (enlace na páxina principal e nela podedes apreciar o quentiña que está a recta final da campaña destas municipais 2007 en Melide. En definitiva e resumindo ISTO ESTA QUE ARDE. 

P. D. marcus.es recoñece o meu blog e agradece publicamente a súa existencia como algo interesante e, por suposto, eu fago o mesmo con páxina web. É por iso polo que tamén fago este vínculo. Aínda que notei en falta as fotos dos candidatos do PP e de CIdeGa. As do PP existen, as outras aínda non están dispoñibles. 

Un veciño máis de Melide. Eu mesmo “caboseijas”. 

ARTICULO DE OPINION 

Esto está que arde 

He de confesar que cuando hice este blog nunca pensé que lo iba a visitar tanta gente. Ya suman unas cinco mil visitas en menos de un mes y pienso, por lo poco que entiendo de esto,  que es un número considerable y a tener en cuenta. Si además, y  según las estadísticas que miro de cuando en vez, no se contabilizan las entradas propias, es decir, la mías que soy el que más visito mi blog, para mi es todo un éxito.  Es increíble lo que la gente dice pasar de la política y después es como el sexo,  que ni dios pasa, o sea,  que a todo el mundo le gusta y de vez en cuando entra en páginas guarras aunque no lo reconozca públicamente. Por todo ello, opino que en esta ocasión, más que nunca la participación va a ser igual que en la elecciones francesas, la pena es que no exista una segunda vuelta para que quedasen las dos formaciones más votadas. ¡ Que pena !. Café o Leche, pero no “descafeinado”. 

Mi opinión de hoy  es la siguiente: Un partido político presenta un programa que intentará llevar a cabo en mayor o menor medida, dentro de las posibilidades y de las circunstancias varias. Yo voy a ofrecerte MI PROGRAMA. Pero cuando de antemano ya piensas en ALIANZAS o en pactos postelectorales porque eres incapaz de luchar por la mayoría absoluta, o no la consigues sin más, en ese momento ya no vas a poder hacer NI SIQUIERA LO POCO QUE IBAS A HACER DE TU PROGRAMA. No sé si me explico,  creo que soy lo suficientemente claro como para que se me entienda. Si ya uno sólo no lo hace bien, imagínense dos o tres. Ni que decir tiene. MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO. Cuando dos o tres en Política se unen, sea de la naturaleza que sea esta unión, todos ellos pierden. Pierden parte o todo lo que tenían en su programa. Voy a dejar de dar la tabarra con estas opiniones muy particulares, pero como es mi blog puedo hacerlo cuando me viene en gana.    

El error que he cometido es que la gente no puede mandarme comentarios directos al no estar logeado y es una verdadera pena, porque después de moderarlos hubiese dado aprobación a todos y entraríamos en la dinámica interactiva (lo bonita que es ella). Pero, menos mal que existen páginas que si lo permiten, como marcus.es (enlace en página principal) y en ella podeis apreciar lo calentita que está la recta final de la campaña de estas municipales 2007 en Melide. En definitiva y resumiendo ESTO ESTA QUE ARDE. 

P. D. marcus.es reconoce mi blog y agradece públicamente su existencia como  algo interesante y, por supuesto, yo hago lo mismo con  página web. Es por ello por lo que también hago este vínculo. Aunque he notado en falta las fotos de los candidatos del PP y de CIdeGa. Las del PP existen, las otras todavía no están disponibles. 

Un vecino más de Melide. Yo mismo ”caboseijas”.  

ARTIGO DE OPINION 

 

“O MUNDO AO REVES” (ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2007) 

Non podía ser doutra forma. Foi o presidente dos populares galegos sr. D. Alberto Núñez Feijóo quen recordou no peche da precampaña electoral en toda Galicia- por certo despedida que se levou a cabo no meu querido pobo de Melide- que O MUNDO está AO REVES. Esta frase, que parece feita pero non o é tanto, só tivo que repetila dúas veces, por aquilo de que a bo entendedor con poucas palabras basta. Se, só dúas veces. Non o repetiu máis, como adoitan facelo outros ata a saciedade co pasado.Pois ben, cos pés sobre a terra, Alberto falou do presente, dese MUNDO AO REVES. O exemplo sinxelo, e non por iso menos banal, que entenderon todos os receptores que se atopaban na Praza do Convento de Melide. Máis ou menos veu a dicir que se un alumno na escola consegue un notable alto, un oito (ou un nove que xa sería sobresaínte) e outros dous estudantes sacan un 4,3 e un 3,9 por exemplo, aos dous últimos dámoslles o aprobado e ao que sacou o 8 suspendémolo.Se collemos o mapa político cos 315 concellos de Galicia predomina a cor azul (PP), e non o vermello (PSOE) co azul máis clarito (BNG). Iso significa que a inmensa maioría dos concellos están gobernados polo PP. ¿ Alguén se atrevería a dubidar, ou simplemente insinuar que a maioría dos pobos galegos non aprobaron os seus representantes ?. Sinceramente, penso que non. Aprobaron, e en moitos casos fixérono con nota.Por recordar, tamén recordou Feijóo o que vén anunciando hai tempo, que o PP de Galicia gobernará naqueles concellos nos que sexa a lista máis votada e en ningún caso coa realización de pactos postelectorais para quitar do camiño á forza máis votada. Tanto é así que apostou forte e sen dubidalo nin un segundo, iso si, botando en falta aos rivais políticos de Ánxeles para ofrecerlles un pacto de cabaleiros (tamén de damas) e chegar ao acordo que de non alcanzar ningún a maioría, non existirían acordos postremeiros para arrebatar a alcaldía á forza maioritaria, como aconteceu na Deputación. ¡ Uf ¡ , cousas da Política.Confesou Nuñez que ten posta toda a súa confianza en Ánxeles para continuar gobernando Melide. Confianza que non é só de agora, xa vén dende que por designación presidencial a nomeou vogal do Comité Executivo de Galicia.Para ir finalizando tamén me din conta do minorista que é Feijóo cando, nun momento dado da súa intervención, se decatou da non presenza de la TVG. Bo, isto era doado, porque non viu ningunha cámara, exceptuando o dalgunha TV local. Con todo isto Alberto aproveitou este inciso e a ocasión para comentar que a TVG baixara en audiencia. Unha mostra de mal síntoma. 

Un veciño de Melide

ARTICULO DE OPINION 

“EL MUNDO AL REVES” (ELECCIONES MUNICIPALES 2007)

No podía ser de otra forma. Fue el presidente de los populares gallegos  sr. D. Alberto Núñez Feijóo quien  recordó en el cierre de la precampaña electoral  en toda Galicia- por cierto despedida que se llevó a cabo en mi querido pueblo de Melide-  que EL MUNDO está AL REVES. Esta frase, que parece hecha pero no lo es tanto, sólo tuvo que repetirla dos veces, por aquello de que a buen entendedor con pocas palabras basta. Si, sólo dos veces. No lo repitió más, como acostumbran a hacerlo otros hasta la saciedad con el pasado.Pues bien, con los pies sobre la tierra,  Alberto habló del presente, de ese MUNDO AL REVES. El ejemplo sencillo, y no por ello menos banal, que entendieron todos los receptores que se encontraban en la Plaza del Convento de Melide. Más o menos vino a decir que si un alumno en la escuela consigue un notable alto, un ocho (o un nueve que ya sería sobresaliente) y otros dos estudiantes sacan un 4,3 y un 3,9 por ejemplo, a los dos últimos les damos el aprobado y al que sacó el 8 lo suspendemos.Si cogemos el mapa político con los 315 ayuntamientos de Galicia predomina el color azul (PP), y no el rojo (PSOE) con el azul más clarito (BNG). Eso significa que la inmensa mayoría de los ayuntamientos están gobernados por el PP. ¿ Alguien se atrevería a dudar, o simplemente insinuar  que la mayoría de los pueblos gallegos no han aprobado a sus representantes ?. Sinceramente, pienso que no. Aprobaron y en muchos casos lo hicieron con nota.Por recordar, también recordó Feijóo lo que viene anunciando hace tiempo, que el PP de Galicia gobernará en aquellos ayuntamientos en los que sea la lista más votada y en ningún caso con la realización de pactos postelectorales para quitarse del camino a la fuerza más votada. Tanto es así que apostó fuerte y sin dudarlo ni un segundo, eso sí, echando en falta a los rivales políticos de Ángeles, para ofrecerles un pacto de caballeros (también de damas) y llegar al acuerdo que de no alcanzar ninguno la mayoría, no existirían  acuerdos postreros  para arrebatar la alcaldía a la fuerza mayoritaria, como ocurrió en la Diputación. ¡ Uf ¡, cosas de la Política.Confesó Nuñez que tiene  puesta toda su confianza en Ángeles para continuar gobernando Melide . Confianza que no es sólo de ahora, ya viene desde que por designación presidencial la nombró vocal del  Comité Ejecutivo de Galicia.Para ir finalizando también me di cuenta de lo detallista que es Feijóo cuando, en un momento dado de su intervención,  se percató de la no presencia dela TVG. Bueno esto era fácil, porque no vio ninguna cámara, exceptuando el de alguna TV local. Con todo esto  Alberto aprovechó este inciso y la ocasión para comentar que la TVG había bajado en audiencia. Una muestra de mal síntoma.

Un vecino de Melide

ARTICULO DE OPINION 

“TOCO DE OIDAS” 

Toco de oídas porque non estiven presente no mitin de Soqui onte pola noite. O que fago, soamente é sacar conclusións do que me contaron, se certo é que o que mo conta é achegado a min e píntao de cores.Soqui non congregou tanta xente como di. Ademais, se restamos os apoios da xente que lle veu de Arzúa, Toques, Palas…; se restamos aos representantes de asociacións, que podemos dicir que se atopaban alí por obriga, podemos concluír que só quedaban pouco máis que os candidatos e familiares, que é o normal que suceda. Polo menos pode dicirse iso no seu favor. Digo isto porque algúns non congregan nin aos seus propios familiares. ¡ Ánimo, Soqui, a túa familia está contigo !.Outra que mente o que pode e sempre co mesmo “Padrenuestrodecadadía”. ¿ Cando se dará conta que Miguel Pampín sempre sacou máis votos ca ela e os demais todos xuntos ?. Non pode esquecer que Miguel Pampín deixou a alcaldía sendo un gañador nas urnas e porque así quíxoo o pobo de Melide.Soqui, verás, teño entendido que a débeda do concello melidense xa non é do ano 2003, que era cando gobernaba o Partido Popular de Miguel Pampín. Agora, no presente 2007, segue gobernando o PP e Ánxeles é a alcaldesa. O que debe o concello son os traballos que se están a facer, entre eles pagar as chapuzas que fixo A Deputación de TOU-QUIN.De tódolos xeitos, menos mal que de segundo na lista levas a un bancario. Espero que este che estea a asesorar ben, xa que se fose certo que o noso concello é unha empresa ruinosa ninguén se pelexaría por coller a súa xestión e ninguén daría un duro por el. Dende a miña curta perspectiva, non entendo moi ben porque tanto empeño poñen todos para ser alcaldes ou alcaldesas. Supoño que simple e llanamente, como todos, para ter un maior soldo do que un ten. Non o entendo.Soqui, Soqui, Soqui, se queres que che aconselle hei de dicirche que o teu rival político non é Miguel Pampín, que existe presente e futuro, esquece o pasado. A auga pasada non move o muíño. Recordarche que estamos no 2007 e que os teus rivais son outros e o ti mesma. Dende o meu punto de vista e doutros moitos que pensan igual ca eu (somos moitos e maioría), como sigas con ese discurso rancio ti mesma réstaste votos. ¡ Sorte !.¡ Ah ! esquecíame, os mozos do noso pobo son máis serios do que ti pensas e queren moito máis que esmorga e diversión. E por último, se mo permites, cando alguén che de a man dándoche o parabén, dálle as grazas. Aínda cando ti  saibas perfectamente que non che vai votar, el está sendo educado contigo. Este que che deu a man contoume máis cousas que non veñen ao caso. 

Un veciño de Melide

ARTICULO DE OPINION 

“TOCO DE OIDAS” 

Toco de oídas porque no estuve presente en el mitin de Soqui ayer por la noche. Lo que hago, solamente es sacar conclusiones de lo que me contaron, si cierto es que el que me lo cuenta es allegado a mi y lo pinta de colores.Soqui no congregó a tanta gente como dice. Además, si restamos los apoyos de la gente que le vino de Arzúa, Toques, Palas…; si restamos a los representantes de asociaciones, que podemos decir que se encontraban allí por obligación, podemos concluir que sólo quedaban poco más que los candidatos y familiares, que es lo normal que suceda. Al menos puede decirse eso en su favor. Digo esto porque algunos no congregan  ni a sus propios familiares. ¡ Ánimo, Soqui , tu familia está contigo !.Otra que miente lo que puede y siempre con el mismo “Padrenuestrodecadadía”. ¿ Cuándo se dará cuenta que Miguel Pampín siempre sacó más votos que ella y los demás todos juntos ?. No se puede olvidar que  Miguel Pampín dejó la alcaldía siendo un ganador en las urnas y porque así lo quiso el pueblo de Melide.Soqui, verás, tengo entendido que la deuda del ayuntamiento melidense  ya no es del año 2003, que era cuando gobernaba el Partido Popular de Miguel Pampín. Ahora, en el presente 2007, sigue gobernando el PP y Ángeles es alcaldesa. Lo que debe el ayuntamiento son los trabajos que se están haciendo, entre ellos pagar las chapuzas que hizo
la Diputación de TOU-QUIN.
De todas formas, menos mal que de segundo en la lista llevas a un bancario. Espero que este te esté asesorando bien, ya que si fuese cierto que nuestro ayuntamiento es una empresa ruinosa nadie se pelearía por coger su gestión y nadie daría un duro por él. Desde mi corta perspectiva, no entiendo muy bien porque tanto empeño ponen todos para ser alcaldes o alcaldesas. Supongo que simple y llanamente, como todos, para tener un mayor sueldo del que uno tiene. No lo entiendo.Soqui, Soqui, Soqui, si quieres que te aconseje he de decirte que tu rival político no es Miguel Pampín, que existe presente y futuro, olvídate del pasado. El agua pasada no mueve el molino. Recordarte  que estamos en el 2007 y que tus rivales son otros y tu misma. Desde mi punto de vista y del de  otros muchos que piensan igual que yo (somos muchos y mayoría), como sigas con ese discurso rancio tu misma te restas votos. ¡ Suerte !.¡ Ah ! se me olvidaba, los jóvenes de nuestro pueblo son más serios que lo que tu te imaginas y quieren mucho más que juerga y diversión. Y si me lo permites, cuando alguien te de la mano dándote la enhorabuena, dale las gracias. Aún cuando tu sepas perfectamente que no te va a votar, el está siendo educado contigo. Este que te dio la mano me contó más cosas que no vienen al caso. 

Un vecino de Melide

ARTICULO DE OPINION 

“SOAMENTE PARA OS INDECISOS”

Unhas eleccións gáñanse ou pérdense por uns votos. Ultimamente é habitual que sexan os votos dos INDECISOS e os dos EMIGRANTES os que inclinen a balanza para un lado ou outro.Tamén é de todos coñecido que os que están CONVENCIDOS non precisan de perdas de tempo en “parrafadas” que non sacan o día adiante, nin tampouco necesitan promesas que serán cumpridas a medias. SIMPLEMENTE ESTAN CONVENCIDOS, E PUNTO.Están CONVENCIDOS os da cor branca e os da cor negra. Os INDECISOS serían entón os que están nun agrisado máis ou menos claro ou escuro. É a estes aos que lles chegarán montóns de traballos e promesas futuras dunha cor e doutro. Intentarán convencelos de que o gris é branco ou negro. Pois, non señores, o gris nin é branco nin é negro. O GRIS É UNHA MESTURA.Dos INDECISOS en ocasións pode depender unha maioría, é por este motivo polo que o noso voto é MOI IMPORTANTE.Non debemos permitir que nos enganen aqueles que din que son mellores que os que están, porque se lles podería revogar con aquilo de que “máis vale o malo coñecido que o bo por coñecer”.Non nos podemos deixar “engatusar” por aqueles que din que eles son a Xustiza, porque lles poderiamos contestar que a Xustiza está representada por unha balanza que pesa dun lado e do outro, xa que a Xustiza é a equidade, ou sexa, que eles tampouco se poden erguer coma se fosen e ter eles sós a razón.Non nos sería bo deixarnos convencer por aqueles que fan da mentira unha convicción e da verdade un pandeiro. A estes habería que dicirlles que a mentira nunca triunfa e é a razón a que pon á verdade no seu sitio.Aínda que non vos quero dicir onde vai ir a parar o meu voto, unha cousa teño moi clara,  que non minto, e quea XUSTIZA, cando se administra aplícanse as leis e é ela,a XUSTIZA, a que inclina a dar a cada un o que lle corresponde ou pertence.Aqueles que me demostren que as cousas se fan pouco a pouco, con ilusión e constancia, sen descartar ao contrario, serán eles os que poidan gañar a INDECISION.   Por certo, ¿ a que non saben que os estranxeiros que ten Melide suman os votos para conseguir un edil ?. ¡ Ah !, tamén teño que recordar, parece ser que os CONVENCIDOS son moitos, e non é que sexan mellores ou peores que os indecisos, pero a maioría deles, segundo as enquisas din votar a Anxeles Vázquez, alcaldesa de Melide.   

Un veciño de Melide

ARTICULO DE OPINION 

“SOLAMENTE PARA LOS INDECISOS”    Unas elecciones se ganan o se pierden por unos votos. Últimamente es habitual que sean los votos de los INDECISOS y los de los EMIGRANTES los que inclinen la balanza para un lado u otro. También es de todos conocido que los que están CONVENCIDOS no precisan de pérdidas de tiempo en parrafadas que no sacan el día adelante, ni tampoco necesitan promesas que serán cumplidas a medias . SIMPLEMENTE ESTAN CONVENCIDOS, Y PUNTO. Están CONVENCIDOS  los del color blanco y los del color negro. Los INDECISOS serían  entonces  los que están en un grisáceo más o menos claro u oscuro. Es a éstos a los que les llegarán montones de promesas y trabajos futuros de un color y de otro. Intentarán convencerlos de que el gris es blanco o negro. Pues, no señores, el gris ni es blanco ni es negro. EL GRIS ES UNA MEZCLA. De los INDECISOS en ocasiones puede depender una mayoría, es por este motivo por el que nuestro voto es MUY IMPORTANTE. No debemos permitir que nos engañen aquellos que dicen que son mejores que los que están, porque se les podría revocar con aquello de que “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”.No nos podemos dejar engatusar por aquellos que dicen que ellos son
la Justicia, porque les podríamos contestar que
la Justicia
está representada por una balanza que pesa de un lado y del otro, es la equidad, o sea, que ellos tampoco se pueden erguir como si fueran
la Justicia y tener ellos solos la razón. No nos sería bueno dejarnos convencer por aquellos que hacen de la mentira una convicción y de la verdad un pandero. A éstos habría que decirles que la mentira nunca triunfa y es la razón la que pone a la verdad en su sitio. Aunque no os quiero decir adonde va a ir a parar mi voto, una cosa que si tengo muy clara, es que no miento y que

la JUSTICIA, cuando se administra  se aplican las leyes y es ella,
la JUSTICIA, la que  inclina a dar a cada uno lo le corresponde o pertenece. Aquellos que me demuestren que las cosas se hacen  poquito a poco, siempre con ilusión y constancia, sin descartar al contrario, serán ellos los que puedan ganar
la INDECISION.   
Por cierto, ¿ a qué no saben que los extranjeros que tiene Melide suman los votos suficientes para conseguir un edil ?. ¡ Ah !, también tengo que recordar, parece ser que  los CONVENCIDOS son muchos, y no es que sean mejores o peores que los indecisos,  pero la mayoría de ellos, según las encuestas dicen votar a Ángeles Vázquez, alcaldesa de Melide.   Un vecino de Melide 

ARTICULO DE OPINION

“FITO & FITIPALDIS” E “OS RESENTIDOS”( 11 maio ás 20,30 h)

Reunión duns cantos. Arrimáronse outros por compromiso para saber se era certo aquilo dos pinchos e a orquestra. Poucos foron os que entenderon o porqué estes só saben falar en contra de Miguel Pampín. Que eu saiba só se presentan catro candidaturas e en ningunha delas  figura Miguel Ramón Pampín Rúa, senador en Madrid pola provincia de A Coruña e veciño do noso Melide. Non ten sentido falar de Pampín. Todo o demais sobra, son contos e mentiras.  É curioso que no xornal “
La Voz de Galicia” do pasado día 12 non saíse ningunha referencia, nin nada escrito sobre os “Fitipaldis”, nin de “Fito”, nin de “Os resentidos”. Soamente sae unha información na que aparecen os candidatos que se presentan en Melide:  polo Partido Popular, a excelentísima alcaldesa-presidenta de Melide, Anxeles Vázquez; polo BNG, Socorro Cea, deputada provincial, e polo PSOE, Manolo Prado (dá Noela). Por Cidadans de Galicia, nada de nada, nin candidato, nin foto, nin nome, nin lista… nin se lle menciona.¡ Ánimo Javi !, se temos sorte consegues un. Se realmente estás convencido de que podes ser a chave, esperemos que sexa a chave de San Pedro, o noso patrón. E que non sexa a chave do inferno.
 

Un veciño de Melide

ARTICULO DE OPINION

“FITO & FITIPALDIS” Y “OS RESENTIDOS”(Día 11 mayo a las 20,30 h)

Reunión de unos cuantos. Se arrimaron otros por compromiso para saber si era cierto aquello de los pinchos y la orquesta. Pocos fueron los que entendieron el porqué éstos sólo saben hablar en contra de Miguel Pampín. Que yo sepa sólo se presentan cuatro candidaturas y en ninguna figura Miguel Ramón Pampín Rúa, senador en Madrid por la provincia de A Coruña y vecino de nuestro Melide. No tiene sentido hablar de Pampín. Todo lo demás sobra, son cuentos y mentiras.  Es curioso que en el periódico “
La Voz de Galicia” del pasado día 12 no saliese ninguna referencia, ni nada escrito sobre los “Fitipaldis”, ni de “Fito”, ni de “Os resentidos”. Solamente sale una información en la que aparecen los candidatos que se presentan en Melide:  por el Partido Popular, la excelentísima alcaldesa-presidenta de Melide, Ángeles Vázquez; por el BNG, Socorro Cea , diputada provincial, y por el PSOE, Manolo Prado (da Noela). Por Cidadans de Galicia, nada de nada, ni candidato, ni foto, ni nombre, ni lista… ni se le menciona.¡ Ánimo Javi !, si tenemos suerte consigues uno. Si realmente estás convencido de que puedes ser la llave, esperemos que sea la llave de San Pedro, nuestro patrón. Y que no sea la llave del infierno. 

Un vecino de Melide

ARTIGO DE OPINION 

“Peche da precampaña e presentación da candidatura”

Foi verídico, foi certo, non mente…Núñez Feijóo foi cear “mollejas” á parrillada con Don Manuel Rúa, cabaleiro un, cabaleiro o outro. Todo un detalle pola súa parte vir a realizar o peche da precampaña que avisa que estamos camiño de nove.Chega Núñez como un melidense máis, entra na praza coma se fose a súa casa, todo tranquilo. A recibilo o senador Pampín e deseguido a señora alcaldesa e os candidatos todos. Moito frío, que desaparece por momentos cos aplausos… Recórdame o frío que pasei vendo ao Depor contra o Milán (por certo, o meu equipo gañou por maioria absoluta, un catro cero).Un detrás doutro soben os candidatos novos e os da experiencia presentados pola alcaldesa Ánxeles. Por vez primeira falan en público catro dos novos candidatos. Ningún deles mente, é a primeira vez que falan en público. Pero, seguramente no próximo mitin xa non estean tan nerviosos. Xa digo, moi ben os catro. Se hai que dalos nota diría que un nove, por aquilo dos nove concelleiros que imos ter…Para os que queiran saber máis, que fosen ao mitin, para os demais xa se sabe que é certo. Como tamén é certo que Ánxeles non insultou a ningún candidato contrario e como certo é que soamente tiña uns pasos dende o estrado ata a porta do concello, e como certo que imos gañar, como certo e todo o certo…Grazas Ánxeles por prometernos onte o ceo, aínda que para mi o ceo sexa incerto.Sabedes que outros virán para ofrecernos o ceo azulexado ata o teito e, iso se que non é posible, xa que o ceo é infinito, non ten paredes para “alicatar” e, por suposto, tampouco ten teito. ¡ Ánimo Ánxeles e candidatos !. ¡ Parabén !.

Un veciño de Melide

P.D.: O xardín tiña un pase, mais ou menos notable. O son, xa vin mellor sincronización entre público, orador e música. ¡ Imos a polos nove !

ARTICULO DE OPINION

“Cierre de la precampaña  y presentación de la candidatura”

Fue verídico, fue cierto, no miente…Núñez Feijóo fue a cenar “mollejas” a la parrillada con Don Manuel Rúa, caballero uno, caballero el otro.Todo un detalle por su parte el venir a realizar el cierre de la precampaña que avisa que estamos camino de nueve.Llega Núñez como un melidense más, entra en la plaza como si fuera su casa, todo tranquilo. A recibirlo el senador Pampín y acto seguido la señora alcaldesa y los candidatos todos.Mucho frío, que desaparece por momentos con los aplausos… Me recuerda el frío que pase viendo al Depor contra el Milán ( por cierto, mi equipo se clasificó con mayoría absoluta, un cuatro a cero)Uno detrás de otro suben los candidatos presentados por la alcaldesa Ángeles. Los nuevos y los de la experiencia.Por vez primera hablan en público cuatro de los nuevos candidatos. Ninguno de ellos miente, es la primera vez que hablan en público. Pero, seguramente en el próximo mitin ya no estén tan nerviosos. Ya digo, muy bien los cuatro. Si hay que darles nota diría que un nueve, por aquello de los nueve concejales que vamos a tener…Para los que quieran saber más, que hubieran ido al mitin, para los demás ya se sabe que es cierto. Como también es cierto que Ángeles no insultó a ningún candidato contrario y como cierto es que solamente tenía un paso desde el estrado hasta la puerta del ayuntamiento, y como cierto que vamos a ganar, como cierto y todo lo cierto…Gracias Ánxeles por prometernos ayer el cielo, aunque para mi el cielo sea incierto.Sabreis que otros vendrán para ofrecernos el cielo alicatado hasta el techo y, eso si que no es posible, ya que el cielo es infinito, no tiene paredes para alicatar y, por supuesto, tampoco tiene techo. ¡ Ánimo Ángeles y candidatos !. ¡ Enhorabuena !  Un vecino de Melide P.D.: El jardín: tenía un pase, más o menos notable. El sonido: ya he visto mejor sincronización entre público, orador y música.¡ Vamos a por los nueve !  

ARTIGO DE OPINION

“A focha-fochanca”

Din que din, que deixan de dicir. Especúlase. Rumoréase. Uns que cinco, outros catro, outros que tres  e outros que nove. En fin. Cada un fai a súas contas e o próximo día 27 sairán as de todos.Se os números xogan a favor, o Partido Popular pode conseguir oito. Pola contra poderían baixar ata seis e mesmo hai quen os sitúa nos cinco. Pero o que está claro, e todos coinciden no mesmo, os únicos que poden alcanzar por se sós unha maioría “son os do PP”.No suposto e hipotético caso de non se producir unha maioría que permita gobernar (cousa que é unha incógnita) ¿ quen será o alcalde ou alcaldesa ? Se non se logra esa maioría ¡ manda carallo para ou noso Melide !. ¿ Será gobernado polo PSOE e o BNG ?.  ¿ Quen se porá á fronte, Manolo da   Noela ou a que xa se colgou nos farois con prepotencia antidemocrática ?.¡ Que goberno, Señor !. Un goberno como o da Xunta de Galicia actual que non deixa de ser o equipo de TOU-QUIN. ¡ E dicir: unha república bananera !. República bananera onde xogan ao fútbol e os defensas márcanlle goles ao seu porteiro. ¡ Que desastre de despropósitos !En Melide o equipo de TOU-QUIN demostrou con creces o que é un exemplo dun goberno sen gobernantes, dun goberno de TOU e outro de QUIN. Sen ir máis lonxe, na actualidade existe unha focha-fochanca na estrada AC-840, á altura de de Priorada. TOU non sabe se lle corresponde arranxalo a QUIN, porque pensa que esta estrada está no rural e é competencia de Canal. E pola súa parte QUIN non sabe se o ten que reparar TOU porque a vía é da COTOP. Total que así vainos. A focha-fochanca segue aí esperando a que alguén caia e poder botarlle as culpas ao goberno local. É así como funciona o equipo de TOU-QUIN. Polo menos antes, cando non era de TOU-QUIN a focha-fochanca arranxábase aínda que fose María Santísima, pero arranxábase. ¿ Que vos parece ?, case se pode escribir un libro da historia interminable da focha-fochanca.O próximo día 27 acudiremos a votar concienciudamente. Tanto é así, que algúns, os máis, somos optimistas e cremos mesmo en conseguir unha maioría abafadora con nove concelleiros. 

Un veciño de Melide

ARTICULO DE OPINION

“Un bache-socavón” 

Dicen que dicen, que dejan de decir. Se especula. Se rumorea. Unos que cinco, otros cuatro, otros que tres, otros y otros que nueve. En fin. Cada uno hace su cuentas y el próximo día 27 saldrán las de todos. Si los números juegan a favor, el Partido popular puede conseguir ocho. Por el contrario podrían bajar hasta seis e incluso hay quien les sitúa en los cinco. Pero lo que está claro, y todos coinciden en lo mismo, los únicos que pueden alcanzar por si solos una mayoría “son los del PP”.En el supuesto e hipotético caso de no producirse una mayoría que permita gobernar (cosa que es una incógnita) ¿ quién será el alcalde o alcaldesa ?. Si no se logra esa mayoría ¡ manda carallo para o noso Melide !. ¿ Será gobernado por el PSOE y el BNG ?.  ¿ Quién se pondrá al frente,  Manolo de
la Noela o la que ya se colgó en las farolas con prepotencia antidemocrática ?.¡ Qué gobierno, Señor !. Un gobierno como el de
la Xunta de Galicia actual que no deja de ser el equipo de TOU-QUIN. ¡ Vamos que una república bananera !. República bananera donde juegan al fútbol y los defensas le marcan goles a su portero. ¡ Qué desastre de despropósitos !En Melide el equipo de TOU-QUIN ha demostrado con creces lo que es un ejemplo de un gobierno sin gobernantes, de un gobierno de TOU y otro de QUIN. Sin ir más lejos, en la actualidad existe un bache-socavón en la carretera AC-840, a la altura de de Priorada. TOU no sabe si le corresponde arreglarlo a QUIN, porque piensa que esta carretera está en el rural y es competencia de Canal. Y por su parte QUIN no sabe si lo tiene que reparar TOU porque la vía es dela COTOP. Total que así nos va. El bache-socavón sigue ahí esperando a que alguien caiga y poder echarle las culpas al gobierno local. Es así como funciona el equipo de TOU-QUIN. Por lo menos antes, cuando
la Xunta no era de TOU-QUIN el bache lo arreglaba aunque fuese María Santísima, pero se arreglaba. ¿ Qué os parece ?, casi se puede escribir un libro de la historia interminable del  bache-socavón. El próximo día 27 acudiremos a votar concienzudamente. Tanto es así, que algunos, los más,  somos optimistas y creemos incluso en conseguir una mayoría abrumadora con nueve concejales.

ARTICULO DE OPINION

Un vecino de Melide 

“Precampaña caliente” (lo que mal empieza…)

En unas elecciones, sean cuales sean éstas, existe lo que se llama la precampaña, pero no la petición de voto directa como si fuese ya la campaña. Todos hemos oído hablar de la pegada de carteles o del inicio de la campaña propiamente dicha. La precampaña  dura 15 días, después existe una jornada de reflexión que es el día anterior al que vamos a votar e introducir nuestro voto en la urna. Pues bien, en el caso de las elecciones municipales de próximo mes de mayo en Melide, ya estamos metidos de lleno en ella, digo en la campaña.  Y digo esto,  porque si nos ponemos a analizar la cuestión nos encontramos con un montón de irregularidades, por llamarle de alguna manera. Primero no se cumplen los plazos establecidos, los 15 días y todo eso. La realidad es otra bien distinta,  desde la pasada semana (26 de abril de 2007  para ser exacto) el BNG de Melide,  por su cuenta y riesgo ha decidido colocar los carteles de su candidata a la alcaldía. Esto ha sido comentado, rumoreados y criticado por unos y otros. Se oyen cosas para todos los gustos, dependiendo de quien te las diga,  alguno tiene la osadía de decir que no se está haciendo una petición de voto explícita  y que por lo tanto no es ilegal. Vamos,  que aquí no se está incumpliendo nada. Aquí no pasa nada. Es más, se rumorea que con unos “simples carteles” que incluyen la imagen de la cabeza de la lista no se está pidiendo el voto. ¡ Vamos, hombre!, ¡ y yo me lo creo!. 

Está claro, simplemente lo han hecho para decorar el pueblo con banderolas de esta formación y con ninguna otra finalidad. No sé muy bien lo que pretenden, o  mejor dicho,  si que lo sé, EVIDENTEMENTE HACER CAMAPAÑA, eso es innegable. Para explicarlo con más lujos de detalles, he de decir que me he molestado en comprobar las listas presentadas ante
la Junta Electoral de Zona de Santiago el día 25 de abril y las proclamadas cinco días mas tarde por la misma Junta Electoral, concretamente publicadas en esas fechas en el Boletín Oficial de
la Provincia, números  94 y 99 que es a los que me remito. Desde la presentación a la proclamación tienen que transcurrir esos cinco días. Si el día 26 el BNG pone los carteles sin estar proclamadas las  candidaturas es, por lo menos algo,  en un principio, “chocante” y que te lleva a reflexionar.
 
Pensemos por un momento que no lo han querido hacer, que ha sido un “despiste”. Pero también podría interpretarse de otra forma: acción orquestada, premeditada y diseñada. Diremos que tal vez la empresa encargada de la colocación de los carteles es tan tonta que no sabe y no entiende de los plazos reglamentarios, de las reglas de juego, de los permisos pertinentes que tienen que solicitar o por lo menos existir y todas esas cosas. Un claro ejemplo sería este: 
En una carrera los competidores comienzan al “preparados, listos, ya”. Hasta ahí llego, pero si fuera de otra forma el juez que ha dado el pistoletazo de salida, normalmente, si uno se adelanta y sale antes, da esa salida como nula, se vuelve a repetir. Con este simple ejemplo, que pienso que es válido, creo que se podría entender. Sin ventajas, sin trampas, con el llamado juego limpio… . La ley es para todos ¿o no?…  Digo todo esto,  y así lo pienso porque leyendo por encima ( y no interpretando
la LOREG) he salido de dudas.
 LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL 

SECCIÓN V. PROPAGANDA Y ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL.

Artículo Cincuenta y tres.No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de Campaña Electoral una vez que ésta haya legalmente terminado ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciación legal de la campaña. La prohibición referida a este último período no incluye las actividades habitualmente realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas, y en particular, en el artículo 20 de la Constitución.Artículo Cincuenta y cuatro.1. La celebración de actos públicos de Campaña Electoral se rige por lo dispuesto en la legislación reguladora del derecho de reunión. Las atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se entienden asumidas por las Juntas Electorales Provinciales.2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público, y con este fin, las Juntas deben informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada.3. Los Ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral.Artículo Cincuenta y cinco.1. Los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas. La propaganda a través de las pancartas y banderolas sólo podrá colocarse en los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos.2. Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, los partidos, coaliciones, federaciones y las candidaturas sólo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados.3. El gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no podrá exceder del 25% del límite de gastos previsto en los artículos 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso electoral de que se trate.Artículo Cincuenta y seis.1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior los Ayuntamientos, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria, comunicarán los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas a la correspondiente Junta Electoral de Zona.2. Esta distribuye los lugares mencionados atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción, atribuyéndose según las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción.En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, esta distribución se realiza atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en el ámbito de la correspondiente Junta Electoral de Zona, atribuyéndose según las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en el mencionado ámbito.3. El segundo día posterior a la proclamación de candidatos
la Junta
comunica al representante de cada candidatura los lugares reservados para sus carteles.
Artículo Cincuenta y siete.1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 55 los Ayuntamientos, dentro de los diez días siguientes al de la convocatoria, comunican a la correspondiente Junta Electoral de Zona que, a su vez lo pone en conocimiento de
la Junta provincial, los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de Campaña Electoral.
2. Dicha relación ha de contener la especificación de los días y horas en que cada uno sea utilizable y debe ser publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia
, dentro de los quince días siguientes a la convocatoria. A partir de entonces, los representantes de las candidaturas pueden solicitar ante las Juntas de Zona la utilización de los locales y lugares mencionados.
3. El cuarto día posterior a la proclamación de candidatos, las Juntas de Zona atribuyen los locales y lugares disponibles, en función de las solicitudes, y cuando varias sean coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalente en la misma circunscripción. Las Juntas Electorales de Zona comunicarán al representante de cada candidatura los locales y lugares asignados.Artículo Cincuenta y ocho.1. Las candidaturas tendrán derecho a realizar publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que los gastos realizados en esta publicidad puedan superar el 20% del límite de gasto previsto para los partidos, agrupaciones, coaliciones o federaciones y las candidaturas en los artículos 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso electoral de que se trate.2. Las tarifas para esta publicidad electoral no serán superiores a las vigentes para la publicidad comercial y no podrá producirse discriminación alguna entre las candidaturas en cuanto a la inclusión, tarifas y ubicación de esos espacios de publicidad, en los que deberá constar expresamente su condición.Por otra parte, si os parece interesante y para que sirva de refuerzo a lo anterior, me refiero a incumplimiento de plazos, este  sería el  calendario de las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007. ESTE ES EL GUION ESTABLECIDO Y DEL QUE SERIA CONVENIENTE NO SALIRSE POR PARTE DE TODOS LOS PARTICIPANTES, a él me remito:

ACTUACIONES

  ARTÍCULO LOREG LOCALES 2007 (los días que se indican se entienden incluidos en el plazo)
Expedición del Real Decreto de convocatoria.   42.3 2 ABRIL 2007
Publicación del Real Decreto de convocatoria.   42.3 3 ABRIL 2007
VOTO POR CORREO
Plazo de solicitud de voto por correo. (Los servicios de Correos remitirán en el plazo de tres días toda la documentación presentada a
la DPOCE correspondiente-72d)
  72.a 3 ABRIL – 17 MAYO 2007
Remisión por OCE certificado inscripción censo y demás documentación electoral voto por correo.   73.1 7 – 20 MAYO 2007
Remisión, por el elector, del voto por correo a la Mesa.   73.2 – 73.3 7 – 23 MAYO 2007
DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
Solicitud por los electores CERA de la documentación para el voto   190.1 3 – 28 ABRIL 2007
Remisión por
la OCE de la documentación a los CERA para el voto
  190.3 1 – 5 MAYO 2007
Remisión, por el elector CERA, del voto a la Mesa.   73.2 – 73.3 1 – 23 MAYO 2007
JUNTAS ELECTORALES
Constitución de las JEZ y JEP. Sustitución de vocales   14.1 6 – 10 ABRIL 2007
Propuestas conjuntas de los representantes de candidaturas para nombramiento de Vocales no Judiciales JEP-JEZ.   10.1 b – 11.1 b 30 ABRIL – 10 MAYO 2007
Nombramiento de Vocales no Judiciales por
la JE competente.
  10.1 b – 11.1 b 30 ABRIL – 11 MAYO 2007
CAMPAÑA ELECTORAL
Comunicación de los Ayuntamientos a JEZ sobre los espacios gratuitos disponibles para fijar carteles.   56.1 4 – 10 ABRIL 2007
Ayuntamientos comunican a JEZ, y ésta a las JEP, sobre locales y lugares para realización gratuita actos campaña electoral.   57.1 4 – 13 ABRIL 2007
Publicación BOP de locales y lugares públicos gratuitos para actos de campaña.   57.2 4 – 18 ABRIL 2007
Solicitud JEZ por representantes candidaturas utilización locales y lugares públicos.   57.2 4 ABRIL – 3 MAYO 2007
Comunicación JEZ a representantes candidaturas lugares carteles.   56.3 2 MAYO 2007
JEZ comunica a las candidaturas la atribución de locales y lugares públicos disponibles para la campaña electoral.   57.3 4 MAYO 2007
Duración campaña electoral.   51.1 11 – 25 MAYO 2007
Prohibición difusión sondeos electorales.   69.7 22 – 26 MAYO 2007
CANDIDATURAS (INCLUYE SUBVENCIONES)
Las formaciones políticas designan representantes generales ante
la JEC y provinciales ante las JEP.
  186.1 4 – 11 ABRIL 2007
Representantes generales designan ante JEC o JEP los representantes de sus candidaturas por circunscripción electoral.   186.2 4 – 13 ABRIL 2007
Comunicación, de JEC a JEP y de JEP a JEZ, sobre nombres de representantes de candidaturas de sus respectivas circunscripciones.   186.3 4 – 15 ABRIL 2007
Presentación representantes candidaturas ante JEP o JEZ para aceptar designación.   186.4 4 – 17 ABRIL 2007
Representantes candidaturas nombran a los Interventores. ( Y envían hojas talonarias 3 y 4 a JEZ).   78.1 4 ABRIL – 24 MAYO 2007
Orden Ministerio Hacienda: actualización de subvenciones electorales y límite máximo de gasto.   193.4 4 – 8 ABRIL 2007
Los representantes generales designan Administrador General ante la JEC.   174.1 – 192.1 4 – 13 ABRIL 2007
Nombramiento de Administradores por las candidaturas ante
la Junta Electoral Provincial.
  174.2 – 192.2 18 – 23 ABRIL 2007
Designación de administradores por las Agrupaciones de electores.   192.3 19 – 25 ABRIL 2007
Comunicación JEC y JEP por administrador general y de candidatura número de cuenta corriente abierta.   124.1 -124.2 4 – 26 ABRIL 2007
Solicitud de adelantos de subvenciones para gastos electorales.   127.bis.2 24 – 26 ABRIL 2007
Concesión adelanto subvenciones para gastos electorales.   127bis. 4 A PARTIR DEL 2 MAYO 2007
Comunicación a JEZ creación coalición electoral.   44.2 – 187.1 4 – 13 ABRIL 2007
Presentación de candidaturas ante JEZ.   45 – 187.1 18 – 23 ABRIL 2007
Publicación en Boletín Oficial de
la Prov. de las candidaturas presentadas.
  47.1 25 ABRIL 2007
JEZ comunica a representantes de candidaturas las irregularidades apreciadas o denunciadas.   47.2 27 ABRIL 2007
Plazo subsanación irregularidades apreciadas de oficio o denunciadas en candidaturas presentadas.   47.2 28 Y 29 ABRIL 2007
Proclamación de candidaturas por JEZ.   47.3 30 ABRIL 2007
Publicación en Boletín Oficial del Estado de las candidaturas proclamadas.   47.5 1 MAYO 2007
Plazo interposición recurso contencioso-administrativo contra acuerdos JJEE: candidaturas excluidas o no proclamadas.   49.1 – 49.2 2 Y 3 MAYO 2007
Resolución judicial firme e inapelable sobre recurso Art. 49 LOREG.   49.3 3 – 5 MAYO 2007
Plazo interposición recurso de amparo constitucional frente acuerdos JJEE de proclamación candidaturas.   49.4 3 – 7 MAYO 2007
Resolución Tribunal Constitucional del recurso de amparo (impugnación de proclamación de candidaturas).   49.4 4 – 10 MAYO 2007
CENSO, SECCIONES Y MESAS
Consulta en Ayuntamientos y Consulados de las listas del censo vigentes.   39.2 9 – 16 ABRIL 2007
Presentación reclamaciones sobre datos censales ante DPOCE.   39.3 9 – 16 ABRIL 2007
Resolución de DPOCE sobre reclamaciones censales y realización de las rectificaciones que procedan.   39.4 9 – 19 ABRIL 2007
DPOCE ordena exposición público rectificaciones censales y notifica a reclamantes, Ayuntamientos y Consulados.   39.4 20 ABRIL 2007
Publicación en los BOP y exposición en Ayuntamientos del número, límites, locales y Mesas electorales de las Secciones.   24.2 9 ABRIL 2007
Presentación por electores ante JEP de reclamaciones contra la delimitación publicada.   24.3 10 – 15 ABRIL 2007
Resoluciones en firme de
la JEP sobre reclamaciones contra delimitación Secciones-Mesas Electorales.
  24.3 10 – 20 ABRIL 2007
Sorteo Ayuntamientos miembros de las mesas.   26.4 28 ABRIL – 2 MAYO 2007
Notificación por
la Junta Electoral de Zona designación miembros de mesa a interesados.
  27.2 28 ABRIL – 5 MAYO 2007
Alegaciones de interesados ante
la Junta Electoral de Zona causa que impide ser miembro de mesa.
  27.3 28 ABRIL- 12 MAYO 2007

La Junta Electoral de Zona resuelve sobre las alegaciones miembros de mesa y comunica nuevos nombramientos.
  27.3 28 ABRIL – 17 MAYO 2007
Comunicación JEZ miembros de mesa imposibilidad de acudir.   27.4 HASTA 8 HORAS DEL 24 MAYO 2007
Comunicación JEZ miembros de mesa imposibilidad de acudir.   27.4 HASTA 8 HORAS 27 MAYO 2007
 
Jornada de reflexión.   51.3 26 MAYO 2007
VOTACIÓN   42 27 MAYO 2007
ESCRUTINIO, PROCLAMACIÓN ELECTOS Y CONTENCIOSO ELECTORAL
Escrutinio general por
la JE competente.
  103.1 – 107.2 30 MAYO – 2 JUNIO 2007
Presentación reclamaciones por representantes y apoderados candidaturas contra incidencias en actas de sesión y escrutinio.   108.2 30 MAYO – 3 JUNIO 2007
Junta Electoral de Zona resuelve reclamaciones y lo comunica a representantes y apoderados.   108.3 30 MAYO – 4 JUNIO 2007
Plazo interposición recurso contra resolución JE competente por representantes y apoderados candidaturas.   108.3 30 MAYO – 5 JUNIO 2007
Junta Electoral de Zona remite expediente con informe a JEC.   108.3 31 MAYO – 6 JUNIO 2007
Junta Electoral de Zona comunica esta remisión a los representantes de candidaturas y les emplaza para comparecer ante JEC.   108.3 31 MAYO – 7 JUNIO 2007
Comparecencia ante
la JEC de representantes y apoderados de candidaturas.
  108.3 1 – 9 JUNIO 2007
JEC resuelve recurso y da traslado a JE competente para proclamación electos.   108.3 2 – 10 JUNIO 2007
Proclamación de electos por JE competente.   108.4 3 – 11 JUNIO 2007
Plazo interposición recurso contencioso – administrativo ante JE competente contra acto proclamación electos.   112.1 – 112.2 4 – 14 JUNIO 2007
JEC tiene 40 días para publicar en BOE resultados generales y por circunscripciones.   108.6 40 DÍAS A PARTIR DEL 3 JUNIO 2007
Fecha límite para que
la Sala Contencioso – Administrativo TSJ dicte sentencia sobre los recursos contra actos de proclamación de electos.
  113.1 2 JULIO 2007
Notificación de
la Sentencia TSJ a interesados.
  114.1 NO MÁS TARDE DEL 3 JULIO 2007
Constitución de los Ayuntamientos.   195.1 – 196 16 JUNIO 2007 6 JULIO 2007
Constitución de Cabildos.   201.4 28 MAYO – 26 JUNIO 2007

Anuncios

2 responses

12 05 2007
melidense

¡ a por el nueve ¡

Magnífica web la de Cabo Seijas ¡
Espero que se cumplan sus vaticinios y el pp de Melide saque 9 concejales.

Creo que estamos a puntito de conseguirlo . Y creo que el pueblo va a apoyar a Angeles en las urnas. No creo que le fallen.

21 05 2007
melide44

HOLA COMPAÑERO, ESTAN MUY BIEN TUS ARTICULOS
Permiteme una sugerencia.
No crees que sería conveniente que a cada articulo de opinion le pusieras la fecha en que fue editado.
saludos.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s
A %d blogueros les gusta esto: